Kalkulator lin

 
Nasza oferta: zawiesia
( instrukcja użytkowania zawiesi: POBIERZ )

 

Zawiesia linowe wielocięgnowe
wg PN-EN 13414-1:2004
PN-EN 13414-2:2001
PN-EN 13414-3:2004


Zawiesia dwucięgnowe Zawiesia 3- i 4-cięgnowe

DOR
Kąt odchylenia cięgien
Średnica liny [mm] 0-45 45-60 0-45 45-60

DOR [T] DOR [T] DOR [T] DOR [T]
6 0,54 0,39 0,81 0,58
8 0,96 0,69 1,44 1,03
9 1,22 0,87 1,82 1,30
10 1,50 1,07 2,25 1,61
11 1,82 1,30 2,72 1,95
12 2,16 1,54 3,24 2,32
13 2,54 1,81 3,80 2,72
14 2,94 2,10 4,41 3,15
16 3,84 2,74 5,76 4,12
18 4,86 3,47 7,29 5,21
20 6,00 4,29 9,01 6,43
22 7,26 5,19 10,90 7,78
24 8,65 6,18 12,97 9,26
26 10,15 7,25 15,22 10,87
28 11,77 8,41 17,65 12,61
30 13,51 9,65 20,26 14,47
32 15,37 10,98 23,05 16,47
34 17,35 12,39 26,03 18,59
36 19,45 13,89 29,18 20,84
40 24,02 17,15 36,02 25,73

 

Podane w tabeli wartości DOR odnoszą się do lin stalowych klasy 6×36 i 6×19 z rdzeniem włókiennym o nominalnej wytrzymałości drutów wynoszącej 1770 N/mm2 wg normy ENPN 12385. Zmiana nominalnej wytrzymałości do 1960 N mm2 spowoduje wzrost DOR o 10,7%. Użycie lin z rdzeniem stalowym spowoduje wzrost wartości DOR o 7,8%. Przy jednoczesnym zastosowaniu rdzeni stalowych i podwyższonej wytrzymałości uzyskujemy podniesienie wartości DOR o blisko 19,5%. Zastosowanie lin klasy 6x19M lub 6x37M obniży wartość DOR w stosunku do prezentowanych.
   
Przegląd stanu technicznego zawiesi powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 12 miesięcy. W przypadku intensywnej eksploatacji należy ten okres odpowiednio skrócić. Poniżej podajemy niektóre kryteria dyskwalifikujące zawiesie do dalszego użycia:
oznaczenie DOR jest nieczytelne
widoczne są pęknięcia na złączce aluminiowej
na długości 6 średnic liny widocznych jest co najmniej 6 pękniętych drutów
na długości 30 średnic liny widocznych jest co najmniej 14 pękniętych drutów
w jednym ze splotów, w jednym miejscu pęknięte są co najmniej 3 druty
średnica liny jest mniejsza niż 90% jej średnicy nominalnej
korozja powoduje utratę elastyczności liny
widoczne są odbarwienia spowodowane wpływem wysokiej temperatury

 

Pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać Dopuszczalnego Obciążenia Roboczego. Wartość ta podana jest na zawieszce identyfikacyjnej. Zawiesia bez czytelnych oznaczeń nie mogą być eksploatowane i powinny zostać wycofane.
   
Użytkownik zobowiązany jest do okresowych kontroli zawiesi zgodnie z normą PN-EN 13414-2.
   
Na naszej stronie podane są zakresy temperatur, w jakich mogą pracować zawiesia, w zależności od wykonania. Należy bezwzględnie przestrzegać podanych zaleceń.
   
Klasa liny 6×19 nie jest tożsama z konstrukcją 6×19! Typowa i popularna w Polsce lina 6×19 lub T6×19 należy do klasy 6×19M, zgodnie z normą PN-EN 12385. Typowym przedstawicielem klasy 6×19 jest natomiast konstrukcja 6×19S.
   
Zawiesia linowe powinny być konserwowane w podobny sposób jak liny, czy też inne metalowe narzędzia. Polecamy w tym celu Unolit Spray Oil, więcej o antykorozji na stronie.
   
W przypadku podnoszenia elementów o asymetrycznym rozkładzie masy należy upewnić się, że następuje prawidłowa dystrybucja obciążeń – w razie wątpliwości prosimy o konsultacje z naszymi specjalistami.
   

 

DO GÓRY

 

Efmetal jest firmą zajmującą się konfekcją i dystrybucją lin stalowych, produkcją zawiesi linowych oraz akcesorii do zawiesi linowych, takich jak złączki, haki, szekle. Efmetal sp. z o.o. zajmuje się także produkcją zawiesi pasowych i zawiesi łańcuchowych. Głównymi produktami pozostają: zawiesia linowe, liny stalowe (konfekcja)

   

Efmetal jest firmą zajmującą się konfekcją i dystrybucją lin stalowych, produkcją zawiesi linowych oraz akcesorii do zawiesi linowych, takich jak złączki, haki, szekle. Efmetal sp. z o.o. zajmuje się także produkcją zawiesi pasowych i zawiesi łańcuchowych. Głównymi produktami pozostają: zawiesia linowe, liny stalowe (konfekcja)