Kalkulator lin

 
Nasza oferta: zawiesia
( instrukcja użytkowania zawiesi: POBIERZ )

 

Ogólne informacje o zawiesiach
   
 
1 Producent zawiesi.
2 Typ zawiesia.
 3  Seria produkcyjna – unikalny numer. W naszej firmie zapewnia pełną identyfikowalność użytych do produkcji zawiesia elementów.
4 Długość robocza zawiesia.
5 Średnica liny lub zawiesia.
6 Znak CE.
7 DOR – dopuszczalne zawiesie robocze, przy stosowaniu z kątem nachylenia nie większym niż 45º oraz z obwiązaniem.

Wszystkie powyższe informacje muszą znajdować się na nowym zawiesiu.

 
Poniższa tabela podaje dopuszczalne zakresy temperatur, w jakich można stosować zawiesia linowe.
typ zawiesia materiał zakres temperatur uwagi
F lina stalowa z rdzeniem z włókien naturalnych -40º do 100ºC dopuszczalne są chwilowe przekroczenia
F lina stalowa z rdzeniem z włókien sztucznych -40º do 100ºC  
F lina stalowa z rdzeniem stalowym -40º do 150ºC dopuszczalne są chwilowe przekroczenia
S lina stalowa z rdzeniem z włókien naturalnych -40º do 100ºC dopuszczalne są chwilowe przekroczenia, DOR obniżóny do 90%
nominalnej wartości
S lina stalowa z rdzeniem z włókien sztucznych -40º do 100ºC DOR obniżóny do 90% nominalnej wartości
S lina stalowa z rdzeniem stalowym -150º do 200ºC dopuszczalne są chwilowe przekroczenia, DOR obniżóny do 90%
nominalnej wartości
   
Długość zawiesia definiuje odległość od punktu zawieszenia zawiesia do punktu zawieszenia ładunku. Poniższe schematy obrazują prawidłowo oznaczoną długość zawiesia
   
Należy pamiętać, aby nie przekraczać 60º dla kąta α, jest to niedopuszczalne.
DOR zależy od cosinusa kąta pomiędzy cięgnem a kierunkiem podnoszenia (w przypadku zawiesi wielocięgnowych).
W przypadku zawiesi wielocięgnowych o różnych długościach cięgien należy pamiętać, że największy ciężar przeniesie to z nich, dla którego kąt α będzie najmniejszy w skrajnym przypadku (kąt α równy 0º) jedno cięgno przenosi całe obciążenie. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.
Jeżeli do pracy nie są używane wszystkie cięgna zawiesia wielocięgnowego, do określenia wartości DOR należy posłużyć się poniższymi współczynnikami:
   
Rodzaj zawiesia Liczba wykorzystywanych cięgien

Współczynnik
(mnożnik nominalnej wartości DOR)

2-cięgnowe 1 0,5
3-, 4-cięgnowe 2 0,75
3-, 4-cięgnowe 1 0,33
   
Obwiązywanie obniża nośność zawiesia do 80% nominalnej nośności. W przypadku zawiesi wielocięgnowych, przy obliczaniu DOR należy
uwzględnić zarówno odchylenie kąta α, jak i samo obwiązywanie

 

DO GÓRY

 

Efmetal jest firmą zajmującą się konfekcją i dystrybucją lin stalowych, produkcją zawiesi linowych oraz akcesorii do zawiesi linowych, takich jak złączki, haki, szekle. Efmetal sp. z o.o. zajmuje się także produkcją zawiesi pasowych i zawiesi łańcuchowych. Głównymi produktami pozostają: zawiesia linowe, liny stalowe (konfekcja)

   

Efmetal jest firmą zajmującą się konfekcją i dystrybucją lin stalowych, produkcją zawiesi linowych oraz akcesorii do zawiesi linowych, takich jak złączki, haki, szekle. Efmetal sp. z o.o. zajmuje się także produkcją zawiesi pasowych i zawiesi łańcuchowych. Głównymi produktami pozostają: zawiesia linowe, liny stalowe (konfekcja)