POLITYKA JAKOŚCI

 

    Strategicznym celem Polityki Jakości EFMETAL Sp. z o.o. jest zapewnienie trwałej zdolności Spółki do realizacji wyrobów i usług wysokiej jakości zgodnie z oczekiwaniami zamawiających w zakresie produkcji zawiesi, dystrybucji lin i osprzętu oraz sprzedaży usług.

 

    EFMETAL Sp. z o.o. współtworzą wykwalifikowani ludzie, których wyróżnia zaangażowanie w pracę zespołową oraz dążenie do osiągnięcia spójnego wyrobu i usługi z oczekiwaniami stron.

    Wymagania jakościowe oraz zmieniające się potrzeby i oczekiwania stron wypełniamy udoskonalając system jakości zgodny z wymaganiami normy
PN-EN ISO 9001:2015.
W celu zapewnienia Klientowi i Spółce ciągłej poprawy jakości deklarujemy:

  1. efektywną współpracę polegającą na szybkim reagowaniu na potrzeby Klientów;
  2. pełną odpowiedzialność kierownictwa za skuteczność Systemu Zarządzania Jakością poprzez efektywną ocenę zagrożeń, rozwój komunikacji wewnętrznej, nadzorowanie działań korygujących, przeglądy i analizy wyników;
  3. kształtowanie świadomości i wiedzy kadry firmy;
  4. unowocześnianie infrastruktury, oraz postęp w informatyzacji zarządzania;
  5. doskonalenie procesu produkcyjnego;
  6. podejmowanie współpracy z Klientami oraz instytucjami w oparciu o profesjonalizm, rzetelność oraz terminowość z zachowaniem konkurencyjności i poszanowaniu zasad etyki zawodowej.


Ustanowione zasady postępowania obowiązujące w EFMETAL Sp. z o.o. wdrożono i zakomunikowano współpracownikom Spółki. Zostały zaakceptowane i są realizowane w sposób taki, aby wspomagać osiągnięcie celów strategicznych.


 

...

 

Copyright ® 2008 EFMETAL Sp. z o.o.
Admin